OŚWIADCZENIE DLA OCHRONY DANYCH

OŚWIADCZENIE DLA OCHRONY DANYCH

Procesor danych jest:
Elba Gurbanov
Joachim-Friedrich-St.42
10711 Beriln
Niemcy

Info@madamlili.com

Cieszymy się z zainteresowania można nosić w naszym sklepie internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo informować o przetwarzaniu danych.

1. Dostęp i zakwaterowania dane

Możesz odwiedzić nasze strony internetowe bez podawania danych osobowych. W każdym przypadku gdy strona internetowa jest odwiedzana, serwer zapisuje tylko Internet i automatycznie plik dziennika z serwera, który zawiera np. Nazwa żądanego pliku, adres IP, data i czas konsultacji, ilość przesyłanych danych i dostawcą wnioskodawca (Data Access) i udokumentować konsultacje.

Te dane dostępowe są eksploatowane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania witryny, jak również poprawę naszej oferty. Zgodnie z art. 6, § 1, f) RGPD, służy do ochrony naszych uzasadnionych interesów do odpowiedniej prezentacji naszej oferty, które przeważają w równowadze odpowiednich interesów stron. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte najpóźniej w ciągu siedmiu dni po zakończeniu wizyty na miejscu.

1.1 Zakwaterowanie

Hosting i delegowania usługi internetowej są częściowo dostarczone przez naszych usługodawców w ramach leczenia dla naszego konta. O ile w niniejszej deklaracji ochrony danych, wszystkie dane wejściowe i wszystkie dane zgromadzone w formularzach przewidzianych w tym celu na tej stronie są przetwarzane na swoich serwerach. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usługodawców i zasadach współpracy z nimi, prosimy o kontakt z rozmówcą wskazaną w niniejszym Oświadczeniu.

Nasi usługodawcy że ich serwery siedzenia i / lub użytkowania znajduje się w następujących krajachS, dla których Komisja Europejska ustaliła na podstawie decyzji odpowiedniego poziomu ochrony danych: Kanada

Nasi usługodawcy że ich serwery siedzenia i / lub stosowanie się w Stanach Zjednoczonych i innych krajach trzecich do UE i EOG. Komisja Europejska nie przyjęła decyzję adekwatności dla tych krajów. Nasza współpraca opiera się na typach klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Nasi usługodawcy że ich serwery siedzenia i / lub użytkowania znajduje się w następujących krajachS, dla których Komisja Europejska ustaliła na podstawie decyzji odpowiedniego poziomu ochrony danych: Kanada

Nasi usługodawcy mają swoje serwery siedzenia i / lub użytkowania znajduje się w następujących krajach: Stany Zjednoczone
Komisja Europejska nie przyjęła decyzję adekwatności dla tych krajów. Nasza współpraca z tymi dostawcami opiera się na następujących gwarancji: Rodzaje ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, klauzule Rodzaje ochrony danych przyjętych przez organ nadzoru, wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone

1.2 Content Delivery Network

W celu skrócenia czasu ładowania, używamy treści Nadawca ( „CDN” - Content Delivery Network) Dla wielu naszych ofert. Ta usługa umożliwia nadawanie treści, str. były. Duże pliki multimedialne, za pośrednictwem regionalnych serwerów zewnętrznych dostawców usług CDN. W rezultacie dane dostępu są przetwarzane na serwerach od dostawców usług. Nasi usługodawcy interweniują dla nas w ramach podwykonawstwa przetwarzania danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych dostawców usług i podstawy naszej współpracy z nimi skontaktuj się z rozmówcem wskazanym w niniejszym oświadczeniu o prywatności.

2. Przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia kontraktu, kontaktu

2.1 Przetwarzanie danych dotyczących wydajności umowy

Zbieramy dane do wdrożenia umowy (w tym wnioski dotyczące praw gwarancyjnych i możliwych wad wydajności oraz ich leczenia, a także możliwe zobowiązania prawne aktualizacji) zgodnie z art. 6, § 1, b) RGPD, Kiedy dobrowolnie zapewniasz nam w ramach zamówienia. Obowiązkowe pola są oznaczone jako takie, ponieważ w tym przypadku absolutnie potrzebujemy tych danych do wykonania umowy, a domyślnie nie możemy wysłać zamówienia. Odpowiednie formy spojrzenia umożliwiają wiedzieć, które dane są gromadzone.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w szczególności na przeniesienie do naszych dostawców usług w celu zamawiania, płatności i dostaw, w poniższych sekcjach tej deklaracji ochrony danych osobowych. Po pełnym wykonaniu umowy ograniczamy kolejne przetwarzanie danych i wyeliminujemy je po wygaśnięciu prawnych czasów ochrony przewidzianych na szczeblu fiskalnym i handlowym zgodnie z art. 6, § 1, C) RGPD, chyba że wyraźnie wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie danych zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD lub jeśli zastrzegamy sobie prawo do szerszego wykorzystania danych, upoważnionych przez prawo, i z których poinformujemy Cię w tej deklaracji.

System zarządzania towarami

Używamy dostawcy zarządzania usługami zewnętrznymi dla zamówień i umów. Nasi usługodawcy interweniują dla nas w ramach podwykonawstwa przetwarzania danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych dostawców usług i podstawy naszej współpracy z nimi skontaktuj się z rozmówcem wskazanym w niniejszym oświadczeniu o prywatności.

2.2 Konto klienta.

W zakresie, w jakim masz, podejmując decyzję o otwarciu konta klienta, biorąc pod uwagę zgodę zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD, korzystamy z danych, aby otworzyć to konto i przechowywać dane do innych przyszłych poleceń na naszej stronie internetowej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można wykonać albo przez wiadomość wysłaną na adres wskazany w niniejszej deklaracji ochrony danych lub poprzez funkcję przewidzianą w tym celu na koncie klienta. Po usunięciu konta klienta usuwamy dane, chyba że wyraźnie wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie danych zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD lub jeśli zastrzegamy sobie prawo do szerszego wykorzystania danych, upoważnionych przez prawo, i z których poinformujemy Cię w tej deklaracji.

2.3 Skontaktuj się z kontaktem

W ramach komunikacji z naszymi klientami zbieramy dane osobowe, aby przetworzyć wnioski zgodnie z art. 6, § 1, b) RGPD, gdy dobrowolnie dostarczasz nam w ramach kontaktu (np. Przez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tym przypadku absolutnie potrzebujemy tych danych do przetworzenia wniosku o kontakt. Odpowiednie formy spojrzenia umożliwiają wiedzieć, które dane są gromadzone. Po zakończeniu przetwarzania Twojego żądania usuwamy dane, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na późniejsze wykorzystanie danych zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD lub jeśli zastrzegamy sobie prawo do szerszego wykorzystania danych, upoważnionych przez prawo, i z których poinformujemy Cię w tej deklaracji.

3. Przetwarzanie danych do dostarczania dostaw

Wykonać umowę zgodnie z art. 6, § 1, b) RGPD, przesyłamy dane do dostawcy usług dostawy, o ile jest to konieczne do dostarczania zamówionych towarów.

Transfer danych do dostawców usług dostawy do ogłoszenia dostawy

W zakresie, w jakim dałeś nam swoją wyraźną zgodę podczas lub po zamówieniu, przesyłamy Twój adres e-mail i numer telefonu do wybranego dostawcy usług dostawy zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD, dzięki czemu może skontaktować się z Tobą przed dostawą w celu ogłoszenia lub koordynowania go.
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do rozmówcy wskazanej w niniejszej deklaracji ochrony danych lub bezpośrednio od dostawcy usług dostawy na adres wskazany poniżej.
Po wycofaniu zgody usuwamy dane dostarczone jako takie, chyba że wyraźnie wyrażasz zgodę na późniejsze korzystanie z danych lub jeśli zastrzegamy prawo do szerszego wykorzystania ich., Upoważnione przez prawo, i z których my poinformuj Cię w tym oświadczeniu.

Deutsche Post AG.
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 bonn.
Niemcy

DPD Deutschland GmbH.
Wailandstraße 1.
63741 Aschaffenburg.
Niemcy

DHL Paket GmbH.
Sträßchenweg 10.
53113 bonn.
Niemcy

4. Przetwarzanie danych do wykonania płatności

W ramach wykonania płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z następującymi partnerami: Dostawcy usług technicznych, instytucje kredytowe, dostawcy usług płatniczych.

4.1 Przetwarzanie danych do wykonania transakcji

W zależności od wybranej metody płatności przekazujemy dane niezbędne do przetwarzania transakcji płatniczej do naszych dostawców usług płatniczych, którzy pracują dla nas w kontekście podwykonawstwa lub instytucji kredytowych lub dostawcy wybranych usług płatniczych, w zakresie konieczne do wykonania płatności. Jest to wykorzystywane do wykonania umowy zgodnie z art. 6, § 1, b) RGPD.
W niektórych przypadkach same dostawcy usług płatniczych gromadzą dane niezbędne do przetwarzania płatności, na przykład na własnej stronie internetowej lub integracji technicznej w procesie zamawiania. Dotyczy zestawienia do ochrony danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. W przypadku pytań dotyczących naszych partnerów w celu wykonania płatności i podstawy naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z rozmówcem wskazanym w tym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

4.2 Przetwarzanie danych w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych

W stosownych przypadkach zapewniamy naszym dodatkowym dostawcom danych z danymi niezbędnymi do dostarczania płatności, ponieważ nasze podwykonawcy zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych (np. Rozliczenia, przetwarzanie zaskarżonych płatności, wsparcia rachunkowego).
Zgodnie z art. 6, § 1, f) RGPD, służy jako ochrona naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed oszustwami i efektywnymi kierownictwem płatności, które przeważają w bilansie odpowiednich interesów Stron.

4.3 Weryfikacja tożsamości i wypłacalności przy wyborze usług płatniczych Klarna


Jeśli zdecydujesz się na usługi płatnicze Klarna Bank AB (Pub), z siedzibą w Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwany dalej "Klarną") prosimy o zgodę, zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD, aby móc przekazać Klarnie dane niezbędne do wykonania płatności i weryfikacji tożsamości i wypłacalności. W Niemczech agencje wywiadowcze wymienione w Oświadczenie o prywatności Klarna., Może być używany do weryfikacji tożsamości i wypłacalności.
Klarna wykorzystuje informacje uzyskane w zakresie prawdopodobieństwa statystycznego winy płatności, aby dokonać decyzji odzwierciedlonej w sprawie rozumu, wdrażania lub zaprzestania relacji umownych.
W dowolnym momencie możesz usunąć zgodę, wysyłając wiadomość do danych kontaktowych wymienionych w tym oświadczeniu o ochronie danych. Może to spowodować, że nie moglibyśmy już zaoferować Państwu niektórych opcji płatności. W dowolnym momencie można usunąć zgodę na to wykorzystanie danych osobowych, także w stosunku do Klarna.

4.4 Weryfikacja tożsamości i wypłacalności przy wyborze usług płatniczych BillPay (obsługiwany przez Klarna Bank AB)

Jeśli zdecydujesz się na jedną z opcji płatności Klarna Bank AB AB (Publ.), Z siedzibą Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwany dalej BillPay), prosimy o zgodę, zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD, aby móc przekazać BillPay dane niezbędne do wykonania płatności i weryfikacji tożsamości i wypłacalności. W Niemczech agencje wywiadowcze wymienione w Oświadczenie o ochronie danych Billpay, Może być używany do weryfikacji tożsamości i wypłacalności.
Billpay wykorzystuje informacje uzyskane w wyniku prawdopodobieństwa domyślnego zobowiązania, aby dokonać odzwierciedlonej decyzji w sprawie przyczyny, wdrażania lub zaprzestania relacji umownych.
W dowolnym momencie możesz usunąć zgodę, wysyłając wiadomość do szczegółów wymienionych w tym oświadczeniu o ochronie danych. Może to spowodować, że nie moglibyśmy już zaoferować Państwu niektórych opcji płatności. W dowolnym momencie można usunąć zgodę na to wykorzystanie danych osobowych, także w stosunku do bilpay.

4.5 Weryfikacja tożsamości i wypłacalności przy wyborze zakupu metody płatności na fakturze przez Payone

Jeśli zdecydujesz się na zakup opcji płatności na fakturę Payone GmbH, z siedzibą w Lyonr Str. 9, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy (zwany dalej Payone), prosimy o zgodę, zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD, aby móc przekazać, aby zapłacić dane niezbędne do wykonania płatności i weryfikacji tożsamości i wypłacalności. W Niemczech agencje wywiadowcze wymienione w Oświadczenie o ochronie danych Payone, Może być używany do weryfikacji tożsamości i wypłacalności.
Payone wykorzystuje informacje uzyskane na statystycznym prawdopodobieństwie domyślnego, aby dokonać decyzji odzwierciedlonej w sprawie przyczyny, wdrażania lub zaprzestania relacji umownych.
W dowolnym momencie możesz usunąć zgodę, wysyłając wiadomość do szczegółów wymienionych w tym oświadczeniu o ochronie danych. Może to spowodować, że nie moglibyśmy już zaoferować Państwu niektórych opcji płatności. W dowolnym momencie można usunąć zgodę na to wykorzystanie danych osobowych, także w stosunku do Payone.

5. Reklama pocztą, poczta pocztowa, telefon

5.1 Reklama przez e-mail z subskrypcją do biuletynu i śledzenia biuletynu z oddzielną zgodą

Kiedy subskrybujesz nasze biuletyn, korzystamy z danych niezbędnych do tego celu lub dostarczane oddzielnie przez Ciebie, aby regularnie wysłać Ci nasz newsletter pocztą elektroniczną na podstawie zgody zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD.

Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie z biuletynu, wysyłając wiadomość do rozmówce do rozmówce wyznaczonej w tej deklaracji ochrony danych lub przez link zawarty w tym celu w biuletynie.

Po zakończeniu subskrypcji usuwanie adresu e-mail z listy odbiorców biuletynu, chyba że wyraźnie wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie danych, zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD, lub jeśli zastrzegamy sobie prawo do szerszego wykorzystania danych, upoważnione przez prawo, i z których poinformujemy Cię w tej deklaracji.

Pod warunkiem, że otrzymałeś również zgodę zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD do analizy naszego biuletynu przeanalizujemy również korzystanie z naszego biuletynu, pomiar, nagrywanie i ocena stawek otwarcia oraz kliknięcie stawek w celu skonfigurowania przyszłych kampanii biuletynu ("Newsletter śledzenia").

W tej recenzji, wysłane wiadomości e-mail zawierają unikalne technologie Pixel (np. Tagi internetowe, piksele), które są przechowywane na naszej stronie internetowej. W przypadku oceny skontaktujemy się z następującym "Dane biuletynu"

 • Strona, z której żądano bieżącej strony ("Reffer"),
 • Data i godzina konsultacji,
 • Opis używanego typu przeglądarki internetowej,
 • adres IP terminalu żądającego,
 • adres e-mail,
 • Data i godzina subskrypcji i potwierdzenia

oraz unikalne technologie pikseli z adresem e-mail lub adresem IP oraz, jeśli dotyczy indywidualnego identyfikatora. Linki zawarte w biuletynie mogą również zawierać ten identyfikator.

Rozpisanie do śledzenia newslettera jest możliwe w dowolnym momencie i można je wykonać, wysyłając wiadomość do wskazanego adresu lub klikając link podany w tym celu w biuletynie.

Informacje są przechowywane tak długo, jak subskrybujesz biuletyn.

5.2 Wysyłanie biuletynu

W razie potrzeby biuletyn jest wysyłany przez naszych dostawców usług w ramach leczenia dokonanego na naszym koncie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych dostawców usług i podstawy naszej współpracy z nimi skontaktuj się z rozmówcem wskazanym w niniejszym oświadczeniu o prywatności.

Jeśli dotyczy, biuletyn i śledzenie opisanego powyżej biuletynu są również wysyłane przez naszych dostawców usług w ramach leczenia przeprowadzonego na nasze konto. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych dostawców usług i podstawy naszej współpracy z nimi skontaktuj się z rozmówcem wskazanym w niniejszym oświadczeniu o prywatności.

Nasi dostawcy usług mieć swoje miejsce i / lub użycie serwerów zlokalizowanych W Stanach Zjednoczonych i innych krajach trzecich do UE i EOG. Komisja Europejska nie przyjęła decyzji o adekwatności dla tych krajów. Nasza współpraca opiera się na rodzajach klauzul do ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

5.3 Wysłanie zaproszeń e-mail, aby uzyskać powiadomienie

W zakresie, w jakim dałeś nam wyraźną zgodę na ten cel podczas lub po zamówieniu, zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD, będziemy korzystać z adresu e-mail, aby poprosić o recenzję systemu opinii klientów, której używamy. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do wyznaczonego kontaktu w tym oświadczeniu o ochronie danych, poprzez link zawarty w tym celu w zaproszeniu do powiadomienia.

W stosownych przypadkach, zaproszenia do wydawania powiadomień są również wysyłane przez naszych zaufanych sklepów Usługodawca GmbH, z siedzibą obok Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.

W ramach wysyłania zaproszeń o powiadomienie otrzymujemy informacje z zaufanych sklepów na temat statusu zaproszenia (na przykład, jeśli zaproszenie zostało wysłane, a jeśli zostało odebrane). Odbywa się to zgodnie z art. 6, § 1, f) RGPD do spełnienia uzasadnionego interesu w otrzymaniu informacji na temat zaproszeń do wydania opinii, aby ewentualnie przeprowadzić optymalizacje na tej podstawie i w celu osiągnięcia uzasadnionego interesu zaufanych sklepów. Bądź w stanie zaoferować to usługa.

Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z zaufanymi sklepami od wysyłania zaproszeń, aby złożyć powiadomienie i gromadzenie i delegowanie informacji odnoszących się do powiadomienia lub jego statusu.

Zapoznaj się z zaufanymi sklepami GmbH na wszelkie pytania dotyczące ochrony danych lub do wykonywania swoich praw w ramach wspólnej odpowiedzialności między nami i zaufanymi sklepami. Znajdziesz szczegóły zaufanych sklepów tutaj. W ramach tego linku można znaleźć więcej informacji na temat ochrony danych. Niezależnie od tego zawsze można skontaktować się z nami pod adresem wskazanym w tym stwierdzeniu do punktu "Możliwość kontaktu". Twoja prośba będzie wtedy, jeśli to konieczne, przesyłane do odpowiedzi na inne odpowiedzialne.

5.4 Reklama pocztowa i opozycja w prawo

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do korzystania z nazwiska i nazwiska, a także adresu pocztowego w naszych celach reklamowych, str. były. Aby wysłać Ci pocztą ofertą i interesującymi informacjami o naszych produktach. Służy do ochrony naszych uzasadnionych interesów z komunikacją reklamową z naszymi klientami, które przeważają w bilansie odpowiednich interesów stron zgodnie z art. 6, § 1, F) RGPD. Możesz sprzeciwić się przechowywać i wykorzystać swoje dane do tych celów w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do rozmówce wyznaczonego w tym stwierdzeniu.

5.5 Reklama telefoniczna

W zakresie, w jakim dałeś nam wyraźną zgodę na ten cel zgodnie z s. 6 § 1 (a) RGPD, wykorzystujemy dane niezbędne do tego celu lub dostarczane oddzielnie przez Ciebie w naszych własnych celach reklamowych, str. były. Poinformować Cię o ciekawych ofertach i naszych produktach.
Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do wyznaczonego rozmówcy w tym oświadczeniu o ochronie danych, albo za pomocą werbalnej komunikacji z każdym połączeniem. Po wycofaniu twojej zgody usuwamy swój numer telefonu, chyba że wyraźnie wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie danych lub jeśli zastrzegamy sobie prawo do szerszego wykorzystania danych, upoważnione przez prawo. I z których poinformujemy Cię to oświadczenie.

6. Ciasteczka i inne technologie

6.1 Informacje ogólne.

Aby odwiedzić naszą atrakcyjną stronę internetową i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, aby przedstawić przystosowane produkty lub przeprowadzić badania rynku, używamy technologii, w tym "plików cookie" na różnych stronach. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na terminalu. Niektóre z używanych plików cookie są usuwane na końcu sesji nawigacyjnej, czyli powiedzenie po zamknięciu przeglądarki (pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na terminalu i pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę na następnej wizycie (uporczywe pliki cookie).
Korzystamy z technologii, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej (np. Funkcja koszyka na zakupy). Technologie te służą do zbierania i przetwarzania adresu IP, czasu wizyty, informacje o urządzeniach i przeglądarkach, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (na przykład informacje o zawartości zakupu koszyka). Służy do ochrony naszych uzasadnionych interesów z zoptymalizowaną prezentacją naszej oferty, która przeważa w równowadze interesów zgodnie z art. 6, § 1, F) RGPD.

Ponadto korzystamy z technologii do realizacji zobowiązań prawnych, podlegają (na przykład, aby udowodnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych), a także do celów marketingowych internetowych.
Więcej informacji na ten temat, w tym odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania danych, w poniższych sekcjach niniejszego oświadczenia prywatności.

Znajdziesz ustawienia plików cookie dla przeglądarki na poniższych linkach: Microsoft Edge ™. / Safari ™. / Chrome ™. / Firefox ™. / Opera ™.

W zakresie, w jakim zgadzasz się na wykorzystaniu technologii zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do rozmówcy wyznaczonej w tej deklaracji ochrony danych.
Można również kliknąć na poniższy link: https://www.madamlili.com/pages/gdpr-compliance-2. Odmowa plików cookie może ograniczyć funkcje naszej strony internetowej.

6.2 Platforma zarządzania zgodą cookiebot

Używamy CookieBot na naszej stronie internetowej, aby poinformować Cię o technologiach, których używamy na naszej stronie, a także uzyskać, zarządzać i udokumentować zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez te technologie. Zgodnie z art. 6, § 1, C) RGPD, jest to konieczne dla zadowolenia naszego prawnego obowiązku, wynikające ze sztuki. 7, § 1 RGPD, w którym musimy udowodnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Usługa zarządzania zgody cookiebot zapewnia Cybot A / S, Havnefade 39, 1058 Kopenhaga, Dania, która przetwarza Twoje dane na nasze konto.
Po przesłaniu oświadczenia cookie na naszej stronie internetowej serwer Cookiebot zapisuje anonimowy adres IP, datę i godzinę powrotu, informacje o przeglądarce, adres URL, z którego Deklaracja została wysłana, informacje o swoim zachowaniu pod względem zgoda i anonimowy przypadkowy klucz. Ponadto ustawiono plik cookie "Cookieciconent", który zawiera klucz i informacje o swoim zachowaniu pod względem zgody. Twoje dane zostaną usunięte po dwunastu miesiącu, chyba że wyraźnie wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie danych zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD lub jeśli zastrzegamy sobie prawo do szerszego wykorzystania danych, upoważnionych przez prawo, i z których poinformujemy Cię w tej deklaracji.

7. Korzystanie z plików cookie i innych technologii do celów analizy reklamowych i internetowych

W zakresie, w jakim otrzymałeś zgodę zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD, używamy następujących plików cookie i innych technologii dostawców innych firm na naszej stronie internetowej. Dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte po osiągnięciu celu i, że zakończymy użycie odpowiedniej technologii. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji można znaleźć na temat możliwości wycofania zgody w sekcji "Cookies i inne technologie". Więcej informacji znajdziesz w tym na podstawie naszej współpracy z różnymi dostawcami, konsultacji z różnymi technologiami. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dostawców i podstawy naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z rozmówcem wskazanym w tym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

7.1 Korzystanie z usług Adobe do celów analizy reklamowej i internetowej

Korzystamy z następujących technologii programów Adobe Systems Irlandia Limited, z siedzibą 4-6 Riverwalk, CityWest Business Campus, Dublin 24, Irlandia ("Adobe"). Informacje automatycznie gromadzone przez Adobe Technologies dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są zwykle przesyłane do serwera Adobe, Inc., siedziba 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA, gdzie są przechowywane. Nie ma decyzji o adekwatności Komisji Europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzul do ochrony danych z Komisji Europejskiej. W zakresie, w jakim adres IP jest pobierany przez Adobe Technologies, zostanie skrócony lub całkowicie zastąpiony przez ogólny adres IP przed zapisaniem na serwerach Adobe ze względu na aktywację odpowiednich parametrów.

Czcionki Adobe.

W celu zapewnienia jednolitej prezentacji treści naszej strony internetowej, kod skryptu "Adobe Fonts" gromadzenie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarze), przekazuje je do Adobe, który je przetwarza. Nie mamy wpływu na to późniejsze leczenie danych. Przetwarzanie danych jest dokonywane na podstawie umowy między wspólnymi menedżerami zgodnie z art. 26 RGPD.

7.2 Korzystanie z usług Google do analizy reklamowej i internetowej

Korzystamy z następujących technologii Google Ireland Ltd, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje automatycznie gromadzone przez Google Technologies dotyczące korzystania z naszej strony internetowej jest z reguły, przeniesione na serwer Google LLC, z siedzibą na 1600 Amfiteatr Widok górski, CA 94043, Stany Zjednoczone i Y są przechowywane.
Nie ma decyzja Komisji Europejskiej zauważyć odpowiedniego poziomu ochrony danych dla Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na rodzajach klauzul do ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Jeśli adres IP są zbierane za pomocą technologii Google, zostanie ona skrócona poprzez aktywację anonimizacji IP przed przechowywane na serwerach Google. O ile nie zaznaczono inaczej dla różnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej w każdej technologii między wspólnych menedżerów zgodnie z art. 26 RGPD. Możesz znaleźć więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google w Oświadczenie o ochronie danych Google.

Google Analytics

Dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniach i przeglądarkach, a także informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej), z których tworzone są profile operacyjne pseudonimów, są automatycznie zbierane i przechowywane w celach analitycznych internetowych za pomocą Google Analytics. Cookies mogą być wykorzystywane do tego celu. Twój adres IP nie będzie w zasadzie być połączone z innymi danymi Google. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przetwarzania danych osobowych podwykonawstwo umowy Google.

W celu zoptymalizowania obrotu naszej stronie, mamy włączony Udostępnianie danych Ustawienia „Produkty i usługi” Google. Pozwala to Google, aby uzyskać dostęp do danych gromadzone i przetwarzane przez Google Analytics, a następnie używać ich w celu poprawy jakości usług Google. Udostępnianie danych z Google w ramach tych parametrów udostępniania danych opiera się na dodatkowej umowy między menedżerami leczenia. Nie mamy żadnego wpływu na późniejsze przetwarzanie danych przez Google.

Używamy również funkcję przedłużacza Optymalizacja Google z Google Analytics do tworzenia i wykonywania testów.

W celu optymalizacji marketingu naszej stronie internetowej, możemy korzystać z funkcji Identyfikator użytkownika. Dzięki tej funkcji możemy przypisać unikalny identyfikator i stałe zaangażowanie do swoich danych z jednego lub większej liczby sesji na naszej obecności online i sposób analizowania zachowania użytkowników na różnych urządzeniach i sesjach.

Sygnały GoogleFunkcja rozszerzenie Google Analytics umożliwia śledzenie na „cross-device” dla celów analizy internetowej. Do tego stopnia, że urządzenia podłączone do Internetu są powiązane z kontem Google, a gdzie masz włączoną „Ogłoszenia” ustawienia na koncie Google, Google może generować raporty na swoje zachowanie (zwłaszcza dotyczące liczby „użytkowników różnych urządzeń” nawet jeśli zacisk zmienić.
Nie przetwarzanie danych osobowych w tym kontekście jedynie odbierać statystyki stworzone na podstawie sygnałów Google.

Funkcja rozszerzenie Google Analytics pozwala cookies mówi Podwójne kliknięcie Aby rozpoznać, reklamy i analizy stron internetowych, swojej przeglądarce podczas odwiedzania innych stron internetowych.

Google wykorzystuje te informacje do raportu o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu.

Google AdSense

Nasza strona internetowa Space dla osób trzecich dostawcy reklam przez Google Adsense. Te reklamy są prezentowane w różnych lokalizacjach na tej stronie. DoubleClick Cookie umożliwia wyświetlanie reklamy ukierunkowane przez centra odsetkowe za pomocą gromadzenia i przetwarzania danych (adres IP, czas trasy, informacje o urządzeniu i przeglądarze, a także informacje o użytkowaniu z naszej strony internetowej) oraz automatyczny przypisanie identyfikatora użytkownika Pseudonima, który służy do określenia odsetek na podstawie wizyt na tej stronie i innych witrynach.

Google Ads.

Ciastko Uwaga Z Google jest zainstalowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w celach reklamowych w wynikach wyszukiwania Google, jak również na stronach osób trzecich. Umożliwia automatyczne ukierunkowane reklamy przez centra zainteresowania poprzez przetwarzanie zbiórki i danych (adres IP, czas trasy, informacje o urządzeniu i przeglądarki, a także informacje o korzystaniu z naszej witryny) oraz za pomocą identyfikatora pseudonimowego cookie, jak również na podstawa odwiedzanych stron.
Wszelkie inne przetwarzanie danych odbywa się tylko w zakresie, w jakim aktywowałeś ustawienie "Ogłoszenia" na koncie Google. W tym przypadku, jeśli jesteś podłączony do Google podczas odwiedzasz naszą stronę internetową, Google używa danych, a także Google Analytics do tworzenia i ustawiania list grupy docelowej dla remarketingu wielu urządzeń.

Używamy narzędzia Google Ads Konwersja śledzenia W przypadku analizy internetowej i śledzenia zdarzeń, aby zmierzyć swoje zachowanie po przybyciu na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google Ads. Pliki cookie mogą być używane do tego i tych danych (adres IP, czas wizyty, informacje o swoich urządzeniach i przeglądarek, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej za pomocą zdarzeń określonych przez nas, takich jak wizyta na stronie internetowej Lub subskrypcja biuletynu) są zbierane, z których tworzone są profile Pseudonimized użyteczności.

mapy Google

Mapy Google zbiera dane dotyczące korzystania z jego funkcji, w szczególności adres IP i danych lokalizacji, w celu wizualnej reprezentacji informacji geograficznych i przesyła te dane do Google, które następnie je przetwarza. Nie mamy wpływu na to późniejsze leczenie danych.

Google Recaptcha.

Google Reactha Collection of IP Address, Time Time, Informacje o przeglądarce i Korzystanie z witryny) i analizuje korzystanie z naszej strony za pomocą skryptu JavaScript i plików cookie dla ochrony przed obraźliwym wykorzystaniem naszych formularzy internetowych i spam zautomatyzowane oprogramowanie (zwane "boty"). Ponadto usługi Google oceniają inne pliki cookie przechowywane w przeglądarce. Żadne dane osobowe nie są odczytywane ani nagrane z pola wejściowego odpowiedniego formularza.

Google Fonts.

W celu zapewnienia jednolitej prezentacji zawartości na naszej stronie internetowej, kod skryptu "Google Fonts" Collection (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarze), przesyła je do Google, które je przetwarza. Nie mamy wpływu na to późniejsze leczenie danych.

7.3 Korzystanie z usług Microsoft do analizy reklamowej i internetowej

Korzystamy z poniższych technologii Microsoft Ireland Ltd, z siedzibą w jednym Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia ("Microsoft"). Przetwarzanie danych jest dokonywane na podstawie umowy między wspólnymi menedżerami zgodnie z art. 26 RGPD. Informacje automatycznie zbierane przez Microsoft Technologies dotyczące korzystania z naszej strony internetowej jest z reguły przeniesione na serwer Microsoft Corporation, z siedzibą w jednym Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone. I są przechowywane. Nie ma decyzji Komisji Europejskiej zauważając odpowiedni poziom ochrony danych dla Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na rodzajach klauzul do ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat przetwarzania danych Microsoft można znaleźć w Microsoft w Oświadczenie o prywatności Microsoft..

Mapy Bing.

Mapy Bing zbiera dane dotyczące korzystania z jego funkcji, w szczególności adres IP i danych lokalizacji, do celów wizualnej reprezentacji informacji geograficznych i przesyła te dane do Microsoft, które następnie przetwarza je. Nie mamy wpływu na te przetwarzanie danych.

7.4 Korzystanie z usług na Facebooku

Korzystanie z pikseli na Facebooku

Używamy pikseli Facebooka jako części następujących technologii Meta Platformy Irlandia Ltd, którego siedzenie znajduje się 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook (Meta)" lub "Meta Platformy Irlandia").
Pixel Facebook służy do automatycznego zbierania i przechowywania danych (adres IP, godzinę wizyty, informacje o swoich urządzeniach i przeglądarek, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej za pomocą zdarzeń określonych przez nas, takich jak wizyta Strona internetowa lub rejestracja do biuletynu), z którego tworzone są profile Pseudonimizowane.

Informacje, z którymi można zidentyfikować osoby (na przykład nazwy, adresy e-mail i numery telefonów) są również gromadzone i przechowywane w mielonym sposobie dopasowania celów, w ramach wspomnianej korespondencji. Zaawansowane dane. W tym celu plik cookie jest automatycznie umieszczany przez piksel na Facebooku, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Ten plik cookie automatycznie rozpoznaje przeglądarkę podczas odwiedzania innych stron internetowych z identyfikatorem pseudonimów. Facebook (Meta) połączy te informacje z innymi danymi z konta na Facebooku i użyje ich do skompilowania raportów witryn i dostarczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej, w tym zwyczaj reklamowy i grupę.
Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych Facebooka, po prostu otrzymujemy statystyki utworzone na podstawie pikseli na Facebooku. Informacje automatycznie gromadzone przez Technologie Facebook (Meta) o korzystaniu z naszej witryny są z reguły, przenoszone do meta platform, Inc. Server, z siedzibą na 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Stany Zjednoczone i są przechowywane . Nie ma decyzji Komisji Europejskiej zauważając odpowiedni poziom ochrony danych dla Stanów Zjednoczonych. W zakresie, w jakim przeniesienie danych do Stanów Zjednoczonych jest naszą odpowiedzialnością, nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć przez Facebook w Dane na Facebooku za pomocą zasad (metA).

Analytics Facebook.

W ramach analityki na Facebooku statystyki na temat aktywności naszej strony internetowej są tworzone z danych do korzystania z naszej witryny zebrane z pikselą na Facebooku. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy podwykonawczej w celu przetwarzania danych osobowych przez Facebooka (META). Analiza ta służy do optymalnej prezentacji i marketingu naszej strony internetowej.

Ads Facebook.

Korzystamy z reklam na Facebooku, aby promować tę stronę na Facebooku (Meta) i innych platformach. Określamy parametry odpowiedniej kampanii reklamowej. Facebook (Meta) odpowiada za dokładną realizację, w szczególności decyzję o umieszczeniu reklam z indywidualnymi użytkownikami. O ile nie stwierdzono inaczej dla różnych technologii, przetwarzanie danych jest dokonywane na podstawie umowy między wspólnymi menedżerami zgodnie z art. 26 RGPD. Wspólna odpowiedzialność jest ograniczona do gromadzenia danych i transmisji do Meta Platfors Irlandia. Późniejsze leczenie danych metadami Irlandia nie jest wliczona w cenę.

Na podstawie statystyk dotyczących działalności odwiedzających naszą stronę internetową, które są tworzone przez Facebook Pixel, używamy Facebooka Niestandardowa publiczność Aby reklamować grupę na Facebooku (Meta), określając cechy odpowiedniej grupy docelowej. Facebook (Meta) działa jako nasz podwykonawca w kontekście zaawansowanej korespondencji danych odbywających się w celu określenia odpowiedniej grupy docelowej (patrz wyżej).

Używamy pikseli na Facebooku Uwaga Aby dokonać spersonalizowanej reklamy na podstawie identyfikatora plików cookie pseudonimów zdefiniowanych przez piksel Facebook i dane zebrane na zachowaniu naszej strony internetowej.

Używamy pikseli na Facebooku Konwersje W przypadku analizy internetowej i śledzenia zdarzeń, aby zmierzyć kolejne zachowanie użycia podczas przybycia na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy reklamy na Facebooku. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy podwykonawczej w celu przetwarzania danych osobowych przez Facebooka (META).

7.5 Inna analiza sieci i dostawcy usług marketingowych online

Korzystanie z tagu Pinterest do analizy reklamy i sieci

Technologie The.. Pinterest Europe Ltd.. Siedziba z siedzibą w Palmerston House, 2 piętro, ulica Fenii, Dublin 2, Irland ("Pinterest") są używane podczas wizyty na naszej stronie internetowej do analizy reklamowej i sieciowej na Pintereście i miejsca trzeciej. Umożliwiają one automatyczne reklamowanie ukierunkowanych zainteresowań poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych (adres IP, czas trasy, informacje o urządzeniu i przeglądarze, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) oraz za pomocą identyfikatora pseudonimowego cookie, jak również na podstawa odwiedzanych stron. Pseudonize profile operacyjne są tworzone z zebranych danych.
Pinterest połączy te informacje z innymi danymi ze swojego konta Pinterest i użyje ich do skompilowania raportów witryn i dostarczania innych usług związanych z korzystaniem z witryny.
Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych Pinterest, po prostu otrzymujemy statystyki utworzone na podstawie tagu Pinterest. Pozwala nam to zmierzyć kolejne zachowanie użycia do analizy internetowej i śledzenia zdarzeń po przybyciu na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Pinteresta.
Informacje automatycznie zbierane przez Pinterest jest z reguły, przenoszone do Pinterest, Inc. Server, z siedzibą 505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone i przechowywane tam. Nie ma decyzji Komisji Europejskiej zauważając odpowiedni poziom ochrony danych dla Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na rodzajach klauzul do ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych jest dokonywane na podstawie umowy między wspólnymi menedżerami zgodnie z art. 26 RGPD.

8. Trusted Shop TrustBadge Integracja / Inne widżety

Trusted Shops Widgety (takie jak Trusted Shops TrustBadge) są zintegrowane z tym witryną, aby wyświetlić usługi zaufanych sklepów (np. Znak zaufania, zebrane opinie), a także oferowanie zaufanych sklepów usług dla kupujących po zamówieniu.

Służy do ochrony naszych uzasadnionych interesów do optymalnego marketingu naszej oferty, umożliwiając bezpieczny zakup, który przeważa w saldzie odpowiednich interesów stron zgodnie z art. 6, § 1, F) RGPD. Trustbadge i usługi one reklamy są oferowane przez zaufane sklepy GmbH, z siedzibą obok Subbeselra Straße 15C, 50823 Kolonia, Niemcy, z którymi jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za ochronę danych zgodnie z art. 26 RGPD.

Trustbadge jest dostarczany w ramach wspólnej odpowiedzialności przez US CDN (Content-Dostawy-Sieć) dostawcy. Odpowiedni poziom ochrony danych zapewnia standardowe klauzule ochrony danych i inne środki umowne. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć z zaufanych sklepów GmbH w Deklaracja ochrony danych. społeczeństwa.

Gdy pojawi się trustbadge, serwer internetowy automatycznie zapisuje plik dziennika z serwera, który zawiera również adres IP, datę i godzinę wyświetlania, ilość przesyłanych danych i dostawcy wnioskodawcy (dane pliku dziennika) oraz które dokumentuje wyświetlacz . Adres IP jest anonimowizowany natychmiast po zbieraniu, dzięki czemu przechowywane dane nie można przymocować do Twojej osoby. Plik dziennika serwera jest przechowywany w bazie danych zabezpieczających do analizy anomalii bezpieczeństwa i jest automatycznie usuwany lub anonimowy najpóźniej 90 dni po jego utworzeniu. Zgodnie z art. 6 ust. TrustBadge lub inne zaufane sklepy widżety.

Inne dane osobowe są przekazywane do zaufanych sklepów, jeśli po zakończeniu zamówienia zdecydujesz się na wykorzystanie produktów zaufanych sklepów lub jeśli już zarejestrowałeś się z nich korzystać. W tym celu dane osobowe są automatycznie gromadzone z danych poleceń. Automatyczne sprawdzenie, aby wiedzieć, czy, jako kupujący, jest już zarejestrowany do korzystania z usług, odbywa się za pomocą neutralnego parametru adresu e-mail, który jest posiekany przez funkcję kryptologiczną w jedną stronę. Adres e-mail jest konwertowany na wartość hash, która nie może być odszyfrowana przez zaufanych sklepów, przed przesłaniem. Parametr jest automatycznie usuwany po sprawdzeniu dopasowania.

Służy do sprawdzania, czy jesteś już zarejestrowany w zakresie usług z zaufanych sklepów GmbH, a zatem konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów i zaufanych sklepów w zakresie świadczenia nabywców ochronnych związanych z konkretnym zamówieniem i dostawami. Usługi transakcyjne Opinia klienta zgodnie z art. 6, § 1, F) RGPD. Jeśli jesteś już zarejestrowany, kolejne leczenie nastąpi zgodnie z umową umowną między tobą a zaufanymi sklepami. Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, będziesz miał okazję zrobić to po raz pierwszy. Leczenie dokonane po rejestracji jest również regulowane przez umowę umową zawartą z zaufanymi sklepami GmbH. Jeśli nie rejestrujesz, wszystkie przesyłane dane są automatycznie usuwane przez zaufane sklepy GmbH, a załącznik domowy nie jest już możliwy.
W ramach wspólnej odpowiedzialności między nami a zaufanymi sklepami GmbH, woli, aby skontaktować się z zaufanymi sklepami GmbH w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych i wykonywania swoich praw. Znajdziesz tu szczegółowe informacje o zaufanych sklepach. Więcej informacji na temat ochrony danych Ten link.. Niezależnie od tego zawsze można skontaktować się z nami pod adresem wskazanym w tym stwierdzeniu do punktu "Możliwość kontaktu". Twoja prośba będzie wtedy, jeśli to konieczne, przesyłane do odpowiedzi na inne odpowiedzialne.

9. Sieci społecznościowe.

9.1 Wtyczki społecznościowe na Facebooku (Meta), Twitter, Instagram (Meta), Pinterest, Xing

Nasza strona internetowa korzysta z przycisków sieci społecznościowych. Są one zintegrowane na stronie tylko w formie łączy HTML, dzięki czemu przy uzyskaniu dostępu do naszej witryny nie ma połączenia z serwerami danej Dostawcy. Jeśli klikniesz jeden z przycisków, zainteresowana strona internetowa sieci społecznościowej otworzy się w nowym oknie przeglądarki. Na przykład możesz kliknąć przycisk "Jak" lub "Udostępnij".

9.2 Nasza obecność online na Facebooku (Meta), Twitter, Instagram (Meta), Pinterest, LinkedIn, Xing

W zakresie, w jakim otrzymasz zgodę na odpowiedniego operatora sieci społecznościowych, zgodnie z art. 6, § 1, a) RGPD, Twoje dane są automatycznie gromadzone i przechowywane w celach rynkowych i reklamowych, gdy odwiedzasz nasze obecności online w sieciach społecznościowych wymienionych powyżej. Pseudonize profile operacyjne są tworzone z tych danych. Można je stosować, na przykład, do umieszczenia, i poza nią, domniemane reklamy odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Zgodnie z ogólną zasadą, pliki cookie są używane do tego.
Więcej informacji na temat przetwarzania i wykorzystania danych przez operatora danego sieci społecznościowej, a także możliwość kontaktu oraz twoich praw i możliwości ochrony prywatności, w informacjach o ochronie danych operatorów których adresy internetowe są zintegrowane poniżej. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, jeśli jednak potrzebujesz pomocy w tym zakresie.

Facebook (przez meta) to oferta z Meta Platfors Ireland Ltd., z siedzibą 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Meta Platformy Irlandia"). Informacje automatycznie gromadzone przez Meta Platformy Irlandia do korzystania z naszej obecności online na Facebooku (Meta) są z reguły, przenoszone i przechowywane na meta platform Server, Inc., z siedzibą 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Stany Zjednoczone. Nie ma decyzji Komisji Europejskiej zauważając odpowiedni poziom ochrony danych dla Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na rodzajach klauzul do ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych W ramach wizyty strony wentylatora Facebook (Meta) jest dokonywane na podstawie umowy między wspólnymi menedżerami zgodnie z art. 26 RGPD.
Więcej informacji można znaleźć (informacje o stronie Statistics Dane) tutaj.

Świergot Jest ofertą Twitter International Company, z siedzibą na jednym Cumberland Place, ulicy Fenii, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia ("Twitter"). Informacje automatycznie gromadzone przez Twittera do korzystania z naszej obecności online na Twitterze są z reguły, przenoszone i przechowywane na Twitter Server, Inc., z siedzibą na 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Nie ma decyzji Komisji Europejskiej zauważając odpowiedni poziom ochrony danych dla Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na rodzajach klauzul do ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Instagram. (przez meta) to oferta z Meta Platfors Ireland Ltd., z siedzibą 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Meta Platformy Irlandia"). Informacje automatycznie zbierane przez Meta Platfors Irlandia do korzystania z naszej obecności online na Instagram są, co do reguły, przenoszone i przechowywane i przechowywane na meta Platforms Server, Inc., z siedzibą 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Stany Zjednoczone. Nie ma decyzji Komisji Europejskiej zauważając odpowiedni poziom ochrony danych dla Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na rodzajach klauzul do ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w ramach wizyty strony instagramu wentylatora przeprowadza się na podstawie umowy między wspólnymi menedżerami zgodnie z art. 26 RGPD.
Więcej informacji można znaleźć (informacje o stronie Statistics Dane) tutaj.

Pinterest Jest ofertą Pinterest Europe Ltd., z siedzibą w Palmerston House, 2 piętro, ulica Fenii, Dublin 2, Irlandia ("Pinterest"). Informacje automatycznie gromadzone przez Pinterest do korzystania z naszej obecności online na Pinterest jest, co do reguły, przenoszone i przechowywane na Pinterest Server, Inc., siedziba z siedzibą 505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, stwierdza. Nie ma decyzji Komisji Europejskiej zauważając odpowiedni poziom ochrony danych dla Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na rodzajach klauzul do ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

LinkedIn. Jest ofertą LinkedIn Ireland Unlimited, z siedzibą z Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn"). Informacje automatycznie gromadzone przez LinkedIn odnoszące się do korzystania z naszej obecności online na LinkedIn są, co do reguły, przenoszone i przechowywane na serwerze LinkedIn Corporation Server, z siedzibą 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, stanami. Nie ma decyzji Komisji Europejskiej zauważając odpowiedni poziom ochrony danych dla Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca opiera się na rodzajach klauzul do ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Xing. to nowa oferta pracy, z siedzibą w Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy.

10. Możliwości kontaktu i twoich praw

10.1 Twoje prawa

Jako osoba zainteresowana przez przetwarzanie danych osobowych masz następujące prawa:

 • Zgodnie z sekcją 15 RGDP masz prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie, z którym mamy do czynienia.
 • W sekcji 16 RGDP masz tak szybko, jak to możliwe, dane osobowe, które są niedokładne. Masz również prawo zażądać, aby te dane zostały zakończone.
 • W sekcji 17 RGDP masz prawo do kasowania danych osobowych w zakresie, w jakim traktowanie nie jest konieczne dla:
  • wykonywanie prawa do wolności słowa i informacji;
  • szacunek do obowiązku prawnego;
  • przyczyny interesu publicznego;
  • znalezienie, ćwiczenia lub obrona praw w sądzie.
 • W sekcji 18 RGDP masz prawo do ograniczenia leczenia w przypadkach:
  • Pogarszasz dokładność danych;
  • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usuwającym;
  • Nie potrzebujemy już swoich danych, ale nadal są konieczne do znalezienia, ćwiczenia lub obrony swoich praw;
  • Twierdziłeś prawo od opozycji do przetwarzania danych w ramach sekcji 21 RGDP.
 • W obszarze Rozdział 20 RGPD masz prawo do otrzymywania danych w formacie strukturalnym, powszechnie stosowanym i odczytalnym maszynowym, a także zażądać transmisji tych danych do innego procesora.
 • Zgodnie z sekcją 77 RGDP masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Zgodnie z ogólną zasadą możesz, w tym celu wysyłać do organu nadzorczego swojego zwykłego miejsca zamieszkania, od miejsca pracy lub naszej siedziby.

Prawo opozycji
W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, aby zabezpieczyć nasze uzasadnione interesy, które przeważają w równowadze odpowiednich interesów Stron, możesz sprzeciwiać się tym leczeniu w przyszłości. Jeśli leczenie jest przeznaczone do celów marketingu bezpośredniego, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeśli leczenie jest wykonane do innych celów, masz prawo od opozycji tylko z powodów, które płyną ze swojej konkretnej sytuacji.

Po wykonaniu opozycji nie będziemy już zajmować się Twoimi danymi osobowymi w tych celach, chyba że możemy uzasadnić uzasadnione i imperatywne motywy do tego leczenia przewyższające twoje zainteresowania, prawa i wolności, lub jeśli leczenie uczestniczy w afirmacji, ćwiczenia lub obrona praw prawnych.

Nie jest to warte, jeśli leczenie jest wykonane do celów marketingowych bezpośrednich. W tym celu nie zajmiemy się Twoimi danymi osobowymi.

Ponadto masz prawo odwołania do właściwego organu nadzorczego do ochrony danych we Francji: Komisja Krajowa Informatyki i wolności (CNIL) - 3 miejsce de fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris CEDEX 07 - Telefon: 01 53 73 22 22 22

10.2 Możliwości kontaktowe.

W każdej kwestii dotyczącej gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych osobowych, w przypadku każdego wniosku o informacje, korekty, ograniczenie lub usunięcie danych, a także do wycofania określonych umów lub wszelkich sprzeciw wobec określonego wykorzystania danych, Skontaktuj się z naszymi usługami bezpośrednio za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w Informacji prawnej.


DatensChutzerklärung. Erstellt mit dem. Zaufane sklepy Rechtstext w Koopreation MIT Föhlisch rechtsanwälte..